Author: Arif Fajar Kurniawan

misteri ditindih 2

Misteri Ditindih Urang Halus

Judul postingan kali ini seram banar (banget), sampai yang nulispun merinding handak mengetik. Pernahlah kawan-kawan ditindih urang halus (makhluk gaib)?...